ipad

วิธีการดู UDID บน iPhone หรือ iPad

อุปกรณ์ของ Apple ทุกตัวมีเลขรหัสประจำตัวอยู่ เลขที่เราคุ้นเคยกันดีก็คือ Serial Number ที่แสดงอยู่หลังตัวเครื่องหรือบนกล่องนั่นเอง
ทั้งนี้นอกจาก Serial Number แล้ว อุปกรณ์ของ Apple ยังมีรหัสอีกชุดหนึ่งที่ใช้อ้างอิงได้เช่นกัน รหัสนี้คือ UDID
เรามาทำความรู้จักกับ UDID และวิธีตรวจสอบ UDID ของอุปกรณ์ต่างๆกัน